Sinds januari 2017 ben ik de dirigent van het Wereldkoor. Hieronder wat informatie en de website: https://wereldkoorleiden.com/
Wereldkoor Leiden is een gezellige groep van ongeveer dertig zangliefhebbers. Het koor zingt nieuwe en oudere liederen uit alle landen en culturen van de wereld en uit alle tijden, van Armeens tot Zuid-Afrikaans. We maken wekelijks een andere wereldtoer!

Het plezier in zingen is in het Wereldkoor net zo belangrijk als het streven naar zuiver, meerstemmig  zingen.  Het aantal optredens is beperkt. Wel laten we Leiden meegenieten van ons repertoire, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse muzikale boottochtje door de stad en in de monumentenweekends.

In het koor zijn alle leeftijdscategorieën van 30 tot 75 jaar vertegenwoordigd. Er is meestal plaats voor enkele nieuwe leden. We hebben momenteel vooral mannelijke zangers nodig.  We zingen de meeste liederen driestemmig.

Als belangstellende zanger kun je je aanmelden om de sfeer te komen proeven tijdens een of twee repetitieavonden op de donderdag vanaf 20 uur. We houden af en toe ook openbare repetities. Besluit je lid te worden, dan kun je een halfjaar op proef komen na het doen van een stemtest.

Het Wereldkoor Leiden staat onder de enthousiaste leiding van dirigente Helga Kruse.

De vaste repetitieavond is wekelijks op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur (niet in de basisschoolvakanties). We oefenen in de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk, ook bekend als de  ‘Coeliekerk’. De ingang is via de fietsenstalling aan de Lange Mare 79.

Kijk voor meer informatie en geluidsfragmenten op de Facebookpagina Wereldkoor Leiden.  Neem voor het bijwonen van een repetitie contact op met voorzitter Roelie Lenten via leidenwereldkoor@gmail.com.

Gelabeld met →